اگر پس از تحویل کالا،هرگونه مغایرت و یا نقص فنی نسبت به سفارش ثبت شده توسط مشتری وجود داشته باشد شرکت نوین طب امیر بدون هیچ قید و شرطی،کالا را از مشتری تحویل میگیرد.پس از بررسی کالای مرجوعی توسط بخش فنی،اگر کالا از نظر عملکرد دچار اختلال اساسی باشد،کالای جدید برای مشتری ارسال می شود و در صورتیکه نقص فنی گزارش شده اساسی نباشد،با برطرف کردن نقص مذکور،کالا برای مشتری ارسال می شود.در صورتیکه مشتری بدون هماهنگی کالا را مرجوع کند،یا اینکه کالای مرجوعی بدون مشکل و سالم باشد،هزینه ی ارسال رفت و برگشت طبیعتا بر عهده مشتریست.

برای مرجوع کردن کالا باید یک فرم به عنوان فرم مرجوعی کالا را پر کرده و منتظر تماس ما باشید.

فرم مرجوع کردن کالا